Historia przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 61 w Szczecinie przy ulicy Maciejowickiej 26 rozpoczęło swoją działalność 04 grudnia 1989 roku. Dyrektorem  4-oddziałowego przedszkola została pani Renata Fechner, która sprawowała tę funkcję do 31 sierpnia 2002 roku. Grono pedagogiczne składało się z 8 nauczycieli i 14 pracowników obsługi (4 woźne oddziałowe, księgowa, intendentka, praczka, szatniarka, konserwator, ogrodnik, pomoc nauczyciela oraz  3 kucharki).  Placówka czynna była od godziny 6.00 do 17.00